Thon Eiendom - AMFI Moss

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 113 111 -1,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 122 108 -10,9 %
Mat og Drikke 205 196 -4,3 %
Servering 26 25 -1 %
Service og Tjenesteytende 41 39 -5,9 %
Spesialbutikker 163 160 -1,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -