Thon Eiendom - AMFI Moss

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Hus og Hjem 111 102 -7,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 108 100 -7,6 %
Mat og Drikke 196 194 -0,9 %
Servering 25 23 -11 %
Service og Tjenesteytende 39 17 -55,4 %
Spesialbutikker 160 168 4,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -