Thon Eiendom - AMFI Moss

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 111 113 -1,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 108 122 -10,9 %
Mat og Drikke 196 205 -4,3 %
Servering 25 26 -1 %
Service og Tjenesteytende 39 41 -5,9 %
Spesialbutikker 160 163 -1,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -