Thon Eiendom - AMFI Moss

Kommentar til diagrammet:
Store deler av AMFI Moss er under omregulering, med ønske om nye moderne handels- og serveringsarealer, samt bolig og park. Som følge av disse planene har deler av senteret blitt stengt av for videre utvikling, og enkelte arealer er gjenåpnet som kontorarealer.

Det er forventet en positiv omsetning for 2019
- 0 -