Thon Eiendom - AMFI Moss

Omsetning

AMFI Moss hadde i 2017 en omsetning på 639 millioner kroner. Forventet omsetning i 2018 er 650 millioner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 659 242 833 4%
2013 687 226 656 4%
2014 682 281 278 -1%
2015 686 047 747 1%
2016 668 771 130 -3%
2017 639 271 477 -4%
- 0 -