Thon Eiendom - AMFI Moss

Marked/kundegrunnlag

AMFI Moss skal være et senter for alle og har dermed en bred målgruppe. Primærmarkedet Moss, Rygge og Våler står for ca. 80 % av kundene. Resten fordeles hovedsaklig på Råde, Vestby og Indre Østfold. Det er også en del hytter i området.

- 0 -