Thon Eiendom - AMFI Moss

Om senteret

AMFI Moss ligger midt i Moss sentrum. Gode kollektivmuligheter med buss og tog. Lett tilgjengelighet til fots og på sykkel. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-moss/.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -