Thon Eiendom - AMFI Moa

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 517 524 1,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 593 575 -3 %
Mat og Drikke 864 848 -1,8 %
Servering 133 137 2,7 %
Service og Tjenesteytende 98 107 9,2 %
Spesialbutikker 640 649 1,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -