Thon Eiendom - AMFI Moa

Om senteret

AMFI Moa ligger 1 mil fra Ålesund sentrum. Senteret består av tre bygg; Moa Nord, Moa Øst og Moa Syd hvor Nord Syd er forbundet med en gangbro. Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-moa/.

Utbyggingsprosjekt på Moa

AMFI Moa er en viktig handelsdestinasjon og trafikknutepunkt i Ålesund, med en økende etterspørsel etter lokaler. Siden 2012 er det blitt jobbet med prosjektet «Moa 2020», en kontinuerlig prosess som planlegger AMFI Moa slik det skal fremstå i 2020.

Nybygget vil i tillegg til kontorlokaler, handel og servicetjenester få et moderne kinoanlegg som kan benyttes til konferanser, større møter eller seminarer.

Senteret vil få over 200 leietakere med forventet omsetning på over 3,5 milliarder, og dermed bli kanskje Norges største kjøpesenter.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -