Thon Eiendom - AMFI Moa

Om senteret

AMFI Moa ligger 1 mil fra Ålesund sentrum. Senteret består av tre bygg; Moa Nord, Moa Øst og Moa Syd hvor Nord Syd er forbundet med en gangbro.

Mye å glede seg til. Alltid.
- 0 -