Thon Eiendom - AMFI Mo i Rana

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 60 58 3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 99 103 -4 %
Mat og Drikke 73 74 -2,3 %
Servering 30 31 -5,2 %
Service og Tjenesteytende 8 9 -3,9 %
Spesialbutikker 130 122 6,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -