Thon Eiendom - AMFI Mandal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 24 25 2 %
Hus og Hjem 62 64 3,5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 84 83 -1,3 %
Mat og Drikke 132 132 0,3 %
Servering 20 22 6,4 %
Service og Tjenesteytende 2 1 -18,1 %
Spesialbutikker 132 141 6,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -