Thon Eiendom - AMFI Mandal

Omsetning

AMFI Mandal hadde i 2017 en omsetning på 467 millioner, en oppgang på 3 prosent fra 2016.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 208 368 609 0%
2013 197 615 834 -5%
2014 228 810 938 16%
2015 433 455 745 89%
2016 455 575 705 5%
2017 467 092 689 3%
- 0 -