Thon Eiendom - AMFI Madla

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 128 140 9,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 227 219 -3,4 %
Mat og Drikke 619 622 0,4 %
Servering 46 46 0,3 %
Service og Tjenesteytende 35 39 11,9 %
Spesialbutikker 271 263 -2,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -