Thon Eiendom - AMFI Madla

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2016
Hus og Hjem 140 128
Klær, Sko, Reiseeffekter 219 227
Mat og Drikke 622 619
Servering 46 46
Service og Tjenesteytende 39 35
Spesialbutikker 263 271

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -