Thon Eiendom - AMFI Madla

Marked/kundegrunnlag

AMFI Madla er et familie- og bydelssenter for alle målgrupper, med kvinner 35+ som et spesielt sterkt segment.

Senterets primærmarked er Madla og øvrige Stavanger med til sammen 133 000 innbyggere. Sekundærmarkedet er Randaberg, Sola, Sandnes, Rennesøy og Strand med til sammen 129 000 innbyggere.

AMFI Madla ligger i ett av to knutepunkt som Stavanger kommune satser på for fremtiden. Primærmarkedet innen 5 km radius vil vokse med 10 000 innbyggere i løpet av de neste 10 år.

- 0 -