Thon Eiendom - AMFI Larvik

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 39 40 -1,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 58 58 -1,5 %
Mat og Drikke 111 112 -0,5 %
Servering 7 8 -16,1 %
Service og Tjenesteytende 7 8 -10,8 %
Spesialbutikker 78 66 18,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -