Thon Eiendom - AMFI Larvik

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 40 39 -1,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 58 58 -1,5 %
Mat og Drikke 112 111 -0,5 %
Servering 8 7 -16,1 %
Service og Tjenesteytende 8 7 -10,8 %
Spesialbutikker 66 78 18,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -