Thon Eiendom - AMFI Larvik

Omsetning

AMFI Larvik hadde i 2017 en omsetning på 300,5 millioner kroner. Senteret har vist god omsetningsutvikling de siste to årene. Forventet omsetning i 2018 er 305 millioner. 

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 276 528 261
2012 281 859 915 2%
2013 274 266 369 -3%
2014 277 276 308 1%
2015 291 125 440 5%
2016 291 830 552 0%
2017 300 536 183 3%
- 0 -