Thon Eiendom - AMFI Kragerø

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 1 0 0 %
Hus og Hjem 30 33 -8,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 21 22 -4,3 %
Mat og Drikke 55 54 2,6 %
Servering 8 7 11,9 %
Service og Tjenesteytende 5 5 -3,2 %
Spesialbutikker 36 35 5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -