Thon Eiendom - AMFI Kirkenes

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 12 12 -1,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 20 20 -0,8 %
Mat og Drikke 42 42 -0,2 %
Servering 5 5 0 %
Spesialbutikker 61 80 29,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -