Thon Eiendom - AMFI Kirkenes

Omsetning

AMFI Kirkenes hadde i 2017 en omsetning på 159 millioner, noe som er en økning på 13% fra 2016.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 189 459 846 -2%
2013 181 730 779 -4%
2014 180 773 516 -1%
2015 163 213 347 -10%
2016 141 014 743 -14%
2017 158 792 035 13%
- 0 -