Thon Eiendom - AMFI Kanebogen

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 74 39 90 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 138 74 88,2 %
Mat og Drikke 48 16 194,5 %
Servering 45 13 252,4 %
Service og Tjenesteytende 15 12 27,7 %
Spesialbutikker 130 78 66,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -