Thon Eiendom - AMFI Havnesenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 46 50 -7,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 51 52 -0,7 %
Mat og Drikke 97 99 -1,8 %
Servering 10 7 43,8 %
Service og Tjenesteytende 1 3 -68,2 %
Spesialbutikker 71 69 2,9 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -