Thon Eiendom - AMFI Geilo

Omsetning per bransje  – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 23 29 27,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 6 6 -3 %
Mat og Drikke 129 124 -3,5 %
Servering 18 18 -4,3 %
Service og Tjenesteytende 2 2 -15,5 %
Spesialbutikker 59 62 4,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -