Thon Eiendom - AMFI Geilo

Omsetning

AMFI Geilo hadde i 2017 en omsetning på 239 millioner kroner. Forventet omsetning for 2018 er 245 millioner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 237 490 844
2013 225 060 966 -5%
2014 234 300 970 4%
2015 213 939 038 -9%
2016 237 112 035 11%
2017 239 969 585 1%
- 0 -