Thon Eiendom - AMFI Førde

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 97 95 -2,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 124 120 -2,9 %
Mat og Drikke 167 170 1,5 %
Servering 40 53 31 %
Service og Tjenesteytende 11 11 -0,4 %
Spesialbutikker 140 155 10,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -