Thon Eiendom - AMFI Førde

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 95 97 -2,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 120 124 -2,9 %
Mat og Drikke 170 167 1,5 %
Servering 53 40 31 %
Service og Tjenesteytende 11 11 -0,4 %
Spesialbutikker 155 140 10,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -