Thon Eiendom - AMFI Førde

Omsetning

AMFI Førde hadde i 2017 en omsetning på 603 millioner, med en økning på 4% fra året før.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 499 508 283 1%
2013 531 471 207 6%
2014 551 220 265 4%
2015 573 955 092 4%
2016 579 297 361 1%
2017 603 174 936 4%
- 0 -