Thon Eiendom - AMFI Florø

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 25 30 -14,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 32 32 -2 %
Mat og Drikke 61 64 -4,5 %
Servering 9 10 -7,4 %
Service og Tjenesteytende 4 4 1,4 %
Spesialbutikker 57 58 -0,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -