Thon Eiendom - AMFI Flekkefjord

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 26 28 9,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 26 27 3,5 %
Mat og Drikke 135 138 2,2 %
Servering 5 5 1 %
Spesialbutikker 50 52 3,3 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -