Thon Eiendom - AMFI Flekkefjord

Marked/kundegrunnlag

AMFI Flekkefjord er et bysenter og målgruppen er alle innbyggere i kommunen og nabokommunene. Senteret treffer alle aldersgrupper og begge kjønn, men har spesielt fokus på kvinner. Nesten 20 000 besøkende i snitt pr. uke.

Primærmarked: Flekkefjord. Sekundærmarked: Lund, Sirdal, Lyngdal, Kvinesdal og Farsund. I tillegg til disse områdene er det et stort hyttemarked med ca. 2 000 hytter/fritidseiendommer i området. Storparten av fritidseiendommene eies av kunder fra Rogaland og utgjør en viktig omsetning i sesongene.

- 0 -