Thon Eiendom - AMFI Finnsnes

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 91 81 11,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 101 106 -4,6 %
Mat og Drikke 15 19 -22,6 %
Servering 26 25 6 %
Service og Tjenesteytende 9 9 0,3 %
Spesialbutikker 110 109 1,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -