Thon Eiendom - AMFI Fauske

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 36 22 66,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 47 52 -8,9 %
Mat og Drikke 88 88 0 %
Servering 16 16 0,5 %
Service og Tjenesteytende 3 2 32,1 %
Spesialbutikker 69 60 15,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -