Thon Eiendom - AMFI Fauske

Omsetning

AMFI Fauske hadde i 2017 en omsetning på 259,3 millioner, med en økning på 8% fra 2016. 

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 264 270 203 -4%
2013 248 322 850 -6%
2014 254 152 494 2%
2015 251 689 785 -1%
2016 239 213 320 -5%
2017 259 341 111 8%
- 0 -