Thon Eiendom - AMFI Farsund

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 20 40 99,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 23 36 58,4 %
Mat og Drikke 70 100 42,4 %
Servering 8 10 28,3 %
Service og Tjenesteytende 4 6 46,4 %
Spesialbutikker 28 39 41,6 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -