Ønsker du å vite mer?

AMFI Farsund, Vestersiden 1, 4550 Farsund

Besøk senterets nettside på amfi.no/kjopesentre/amfi-farsund/

fotografi av Hilde Kringlebotn

Hilde Kringlebotn

Eiendomssjef Thon Vest, Kjøpesenter

952 48 090 / hilde.kringlebotn@olavthon.no
Send e-post

Elisabeth Stølen

Senterleder

93081992 / elisabeth.stolen@olavthon.no
Send e-post

Ronny Paulsrud

Driftsleder

40518996 / ronny.paulsrud@gmail.com
Send e-post

THON EIENDOM – En del av Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: +47 23 08 00 00