Thon Eiendom - AMFI Eurosenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 46 45 -3,8 %
Hus og Hjem 15 25 68,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 32 31 -4,2 %
Mat og Drikke 100 101 0,9 %
Servering 4 4 4,2 %
Service og Tjenesteytende 7 8 14,4 %
Spesialbutikker 25 28 12,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -