Thon Eiendom - AMFI Eurosenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2017 2018 Endring
Annen detaljhandel 45 50 12,4 %
Hus og Hjem 25 26 3,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 31 28 -10,2 %
Mat og Drikke 101 103 1,9 %
Servering 4 4 -1,1 %
Service og Tjenesteytende 8 8 -2,5 %
Spesialbutikker 28 28 -0,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -