Thon Eiendom - AMFI Eurosenteret

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 45 46 -3,8 %
Hus og Hjem 25 15 68,3 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 31 32 -4,2 %
Mat og Drikke 101 100 0,9 %
Servering 4 4 4,2 %
Service og Tjenesteytende 8 7 14,4 %
Spesialbutikker 28 25 12,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -