Thon Eiendom - AMFI Eurosenteret

Omsetning

AMFI Eurosenteret hadde i 2017 en omsetning på 241 millioner kroner, med en oppgang på 5 prosent fra 2016.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 214 604 490 41%
2013 217 534 196 1%
2014 208 400 667 -4%
2015 211 377 275 1%
2016 229 301 330 8%
2017 241 361 697 5%
- 0 -