Thon Eiendom - AMFI Elverum

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 9 8 -5,6 %
Hus og Hjem 29 27 -5,8 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 33 42 28,2 %
Mat og Drikke 255 255 0,1 %
Servering 14 14 4 %
Service og Tjenesteytende 6 6 3,8 %
Spesialbutikker 164 176 7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -