Thon Eiendom - AMFI Elverum

Omsetning

AMFI Elverum hadde i 2017 en omsetning på 529,5 millioner kroner, med en økning på 4% fra 2016. 

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 303 972 785 -10%
2013 400 755 712 32%
2014 462 421 969 15%
2015 487 479 984 5%
2016 509 701 453 5%
2017 529 561 488 4%
- 0 -