Thon Eiendom - AMFI Eikunda

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 0 0 -94 %
Hus og Hjem 49 56 -12,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 65 69 -6,4 %
Mat og Drikke 108 109 -0,8 %
Servering 6 5 25,3 %
Service og Tjenesteytende 3 3 -5,6 %
Spesialbutikker 95 82 15,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -