Thon Eiendom - AMFI Eidsvoll

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 67 61 10,1 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 88 83 6,3 %
Mat og Drikke 162 142 14,4 %
Servering 19 19 2,8 %
Service og Tjenesteytende 16 17 -3,5 %
Spesialbutikker 138 128 7,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -