Thon Eiendom - AMFI Drøbak City

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Annen detaljhandel 27 27 -0,2 %
Hus og Hjem 93 67 -28,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 58 59 2 %
Mat og Drikke 209 188 -10,1 %
Servering 7 7 -0,8 %
Service og Tjenesteytende 9 9 1,4 %
Spesialbutikker 126 132 5,1 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -