Thon Eiendom - AMFI Drøbak City

Omsetning

AMFI Drøbak City hadde i 2017 et av sine aller beste år med en omsetning på 488 millioner kroner. Forventet omsetning i 2018 er 500 millioner.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2012 545 075 786 6%
2013 522 417 356 -4%
2014 524 606 909 0%
2015 541 278 766 3%
2016 530 642 184 -2%
2017 488 184 834 -8%
- 0 -