Thon Eiendom - AMFI Brotorvet

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 120 107 12 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 132 137 -4,2 %
Mat og Drikke 230 220 4,6 %
Servering 32 33 -1,7 %
Service og Tjenesteytende 16 16 -3 %
Spesialbutikker 178 177 0,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -