Thon Eiendom - AMFI Borg

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 109 105 -3,9 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 151 162 7,2 %
Mat og Drikke 165 215 30 %
Servering 40 39 -0,5 %
Service og Tjenesteytende 9 9 4,9 %
Spesialbutikker 181 188 3,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -