Thon Eiendom - AMFI Bjørkelangen Torg

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 24 23 -3,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 42 42 0,3 %
Mat og Drikke 87 87 -0,1 %
Servering 3 8 212,8 %
Service og Tjenesteytende 2 2 14,3 %
Spesialbutikker 34 36 6,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -