Thon Eiendom - AMFI Askøy

Omsetning per bransje –tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 58 28 104,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 22 24 -6,4 %
Mat og Drikke 97 88 9,9 %
Servering 10 7 45,7 %
Service og Tjenesteytende 13 12 5,6 %
Spesialbutikker 104 104 -0,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -