Thon Eiendom - AMFI Askøy

Omsetning per bransje –tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 28 58 104,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 24 22 -6,4 %
Mat og Drikke 88 97 9,9 %
Servering 7 10 45,7 %
Service og Tjenesteytende 12 13 5,6 %
Spesialbutikker 104 104 -0,7 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -