Thon Eiendom - AMFI Årnes

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 31 31 1,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 7 6 15,4 %
Mat og Drikke 134 145 -7,1 %
Servering 2 3 -7,4 %
Service og Tjenesteytende 3 6 -51,4 %
Spesialbutikker 58 54 8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -