Thon Eiendom - AMFI Årnes

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 31 31 1,2 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 6 7 15,4 %
Mat og Drikke 145 134 -7,1 %
Servering 3 2 -7,4 %
Service og Tjenesteytende 6 3 -51,4 %
Spesialbutikker 54 58 8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -