Thon Eiendom - AMFI Arendal

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 115 111 3,4 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 201 205 -2,2 %
Mat og Drikke 218 221 -1,2 %
Servering 22 21 1,9 %
Service og Tjenesteytende 12 12 4,1 %
Spesialbutikker 141 145 -2,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -