Thon Eiendom - AMFI Alta

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 171 174 1,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 162 157 -3 %
Mat og Drikke 151 153 1,2 %
Servering 89 93 5 %
Service og Tjenesteytende 107 138 29,2 %
Spesialbutikker 154 158 2,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -