Thon Eiendom - AMFI Alta

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 174 171 1,6 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 157 162 -3 %
Mat og Drikke 153 151 1,2 %
Servering 93 89 5 %
Service og Tjenesteytende 138 107 29,2 %
Spesialbutikker 158 154 2,5 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -