Thon Eiendom - AMFI Ålgård

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 21 20 -5 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 61 58 -3,9 %
Mat og Drikke 179 182 1,6 %
Servering 4 4 19,4 %
Service og Tjenesteytende 13 13 0,1 %
Spesialbutikker 91 91 -0,2 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -