Thon Eiendom - AMFI Ålgård

Omsetning

AMFI Ålgård hadde i 2017 en omsetning på 368 millioner kroner, noe som var likt fjorårets omsetning.

Omsetningsutvikling frem til 2017

År Omsetning Endring
2011 198 853 599
2012 123 346 555 19%
2013 144 888 059 17%
2014 168 898 799 17%
2015 182 311 589 8%
2016 202 060 003 11%
2017 219 077 087 8%
- 0 -