Thon Eiendom - AMFI Åkrehamn

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 46 39 -15 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 59 56 -5,1 %
Mat og Drikke 96 98 2,2 %
Servering 2 1 -51,6 %
Service og Tjenesteytende 2 11 409 %
Spesialbutikker 83 86 3,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -