Thon Eiendom - AMFI Åkrehamn

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 39 46 -15 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 56 59 -5,1 %
Mat og Drikke 98 96 2,2 %
Servering 1 2 -51,6 %
Service og Tjenesteytende 11 2 409 %
Spesialbutikker 86 83 3,8 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -