Thon Eiendom - Åsane Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 278 294 5,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 312 288 -7,6 %
Mat og Drikke 503 499 -0,8 %
Servering 83 89 7,3 %
Service og Tjenesteytende 87 82 -5,4 %
Spesialbutikker 406 407 0,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -