Thon Eiendom - Åsane Storsenter

Omsetning per bransje – tall i millioner

2016 2017 Endring
Hus og Hjem 294 278 5,7 %
Klær, Sko, Reiseeffekter 288 312 -7,6 %
Mat og Drikke 499 503 -0,8 %
Servering 89 83 7,3 %
Service og Tjenesteytende 82 87 -5,4 %
Spesialbutikker 407 406 0,4 %

Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.

- 0 -